Suomi | English | Español

 

Käytännön Alueet

Käytännön Alueet

Riita-asiat

CANTARERO & ASOCIADOS ABOGADOS edustaa asiakkaitaan ja hoitaa asioiden ajamisen kaikissa espanjalaisissa tuomioistuimissa ja yksityisoikeudellisissa välimiestuomioistuimissa.

Hoidamme samoin muunmaalaisten tuomioiden täytäntöönpanoasioita Espanjassa.

Konkurssioikeus ja yritysten uudelleenjärjestelyt

Konkurssioikeuden alalla meillä on laaja kokemus konkurssimenettelyissä, aina konkurssihakemuksesta menettelyn loppunsaattamiseen asti mukaan lukien velkojain sopimukset, likvidaatiomenettelyhakemukset ja yleisesti ottaen kaikki konkurssilaissa määrätyt toimet. Voimme myös tarjota oikeudellista neuvontaa yritysten uudelleenjärjestelymenettelyissä.

Toimimme samoin kauppatuomioistuinten nimeäminä konkurssipesän pesänhoitajina.

Kauppa- ja yhtiöoikeus

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja jatkuvaluonteista oikeudellista neuvontaa kaikissa kauppayhtiöitä, kirjanpitoa, verotusta ja rikoslainasäädäntöä koskevia kysymyksiä , joista nousee yritystoimintaa liittyen, koskivatpa se sitten hallintoelimiä, osakkaita tai yritysen suhteita kolmansiin osapuoliin.

Sopimusoikeus

Toimiston ammattilaisilla on laaja kokemus sopimuksiin liittyvässä neuvonnassa sekä sopimusneuvotteluissa ja kaikentyyppisten sopimusten laadinnassa, joissa tähdätään erityisesti asiakkaiden aseman turvaamiseen ja ongelmien välttämiseen tulevaisuudessa.

Kiinteistö- ja kaavoitusoikeus

Toimisto tarjoaa kaavoitus- ja kiinteistöjen rakennusprojekteihin liittyvää oikeudellista neuvontaa sekä yksityisille että yrityksille siviili-, kauppa-, hallinto-, rekisteri- ja riitaoikeuksien aloilla.

Hallinto-oikeus

Edustamme asiakkaitamme valtion, itsehallintoalueiden ja paikallishallinnoissa saktiomenettelyissä, lupa-asiossa ja tarjouskilpailuissa.

Pankkioikeus

Lähestymme kaikkia pankkioikeuden osa-alueita sekä piensijoittajan että ammattisijoittajan näkökulmasta yksilökohtaisesti tai kollektiivisesti ja avustamme asiakkaitamme rahoituslaitosten kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Verotus ja kirjanpito

Verotus- ja kirjanpito-osastomme on suuresti arvostettu ja sillä on vankka kokemus. Neuvomme sekä yritys että yksityisasiakkaitamme kaikenlaisissa kauppa- ja siviilioikeudellisissa toimissa. Kirjanpitoyksiköllä on riittävä kapasiteetti huolehtia siitä, että sekä yrityksiä että yksityisiä koskevaa lainsäädäntöá noudatetaan.

 

Molina Lario, 13. 4F. 29015 Málaga

 
Pub. +34 952 608 135
Faksi   +34 952 224 343

 bcm@cantareroabogados.com

Toimistomme